top of page

Må allt som har blivit buller i dig bli till musik igen.

David Teems

Maiyanne Nielsen

Mitt namn är Maiyanne Nielsen och jag är musikterapeut, musiklärare och tränare i andning.

Jag bor och arbetar i Tullinge, söder om Stockholm, och här har jag även min lokal i Akvarellen.

Jag erbjuder dig möjlighet till att växa som människa genom individuella träffar eller tillsammans i grupp.

Välkommen att kontakta mig!

Utveckling genom närvaro och samspel

Arbeta med rösten enskilt eller i grupp.

Andningseffekten - en beprövad och effektiv metod.

Små grupper med fokus på ditt barn.

Jag hjälper dig

hitta dina

egna svar.

Föredrag och workshop

Jag erbjuder föredrag och workshop inom flera olika ämnen.

bottom of page