Må allt som har blivit buller i dig bli till musik igen.

David Teems

Maiyanne Nielsen

Mitt namn är Maiyanne Nielsen och jag är musikterapeut, musiklärare och tränare i andning.

Jag bor och arbetar i Tullinge, söder om Stockholm, och här har jag även min lokal i Akvarellen.

Jag erbjuder dig möjlighet till att växa som människa genom individuella träffar eller tillsammans i grupp.

Välkommen att kontakta mig!

Utveckling genom närvaro och samspel

Arbeta med rösten enskilt eller i grupp.

Andningseffekten - en beprövad och effektiv metod.

Små grupper med fokus på ditt barn.

Jag hjälper dig

hitta dina

egna svar.

Föredrag och workshop

Jag erbjuder föredrag och workshop inom flera olika ämnen.