top of page

Röst och sång

Vår röst är nära knuten med hur vi mår – och hur vi har det i vår kropp.

 

Du känner säkert igen att ha ett telefonsamtal med någon du känner bra och personen i telefonen säger något, men du känner att det är något med rösten som gör att det inte stämmer överens med det som blir sagt. Till exempel att personen säger att den mår bra, men rösten låter trött eller gråtfärdig. 

 

Varje röst är unik och man kan oftast känna igen den enskilda personen, bara utifrån att höra personen prata.  Rösten kan säga mycket om en person utan att vi frågar.

 

Har du tänkt på att, ålder, kön, dialekt eller brytning, social klass, humör, auktoritet och engagemang är information som du omedveten får när du hör en persons röst utan se dem?

Arbeta med rösten

 

Vill du jobba med rösten kommer du inte undan att jobba med både kroppen och andningen.

Rösten hänger ihop med hur andningen fungerar och andingen hänger ihop med hur kroppen fungerar.

Så är det. Därför kan det verka terapeutiskt att jobba med rösten.

Ibland kan känslor som sitter i kroppen dyka upp och då tar vi hand om dem med sånger eller samtal, och vi jobbar både med kända låter och röstimprovisation allt efter vad som behövs i situationen.

 

Ett mycket viktigt perspektiv – och som man ofta inte tänker på är: att jobba med rösten handlar om att lyssna – till sig själv, till sin kropp, till hur man mår och – att respektera det.

Här kommer mindfulness-perspektivet in. Genom att jobba ”mindfullt” med rösten, hittar du lättare in till din egen röst och rösten kan fungera som en mätare för din stress, och hur du faktiskt mår.

Jag jobbar både med enskilda klienter och i grupp.

Min erfarenhet är att en grupp kan ge extra stöd vad gäller att jobba med självkänsla, prestation och stress.

Pris:

Enskild röstlektion på 45 minuter 800 kr. Möjlighet till mängdrabatt efter avtal.

Röstgrupp med minst 3 och max 6 deltagare för 5 tillfällen á 2 timmar 1500 kr

Heldagar och helgworkshops kommer också erbjudas. För datum se kalendern.

bottom of page