top of page

Babyrytmik

När ett barn föds har det redan förmågan och önskan att kommunicera med sin omgivning.

Den tidiga anknytningen beror på den icke-språkliga kommunikation, mellan barn och förälder/omsorgsperson.

 

Sång och musik är precis en sådan kommunikation, samtidigt med att den genom musikens byggstenar såsom takt, rytm, tempo, intonation och melodi, tränar barnet i språkets byggstenar.

Musiken kan också bidra till att motivera barnets kropp till rörelser och därmed även den motoriska utvecklingen.

 

Babyrytmik 0-1 år

All for the Musics Babyrytmik, är vi små grupper (högst 6-7 vuxna med barn), så att vi hinner lära känna varandra.

Vi har fokus på varje enskilt barn och hur det reagerar på musik och sång, samt hur musiken påverkar barnets motorik.

Under processen berättar jag om barnets utveckling och relaterar det till det vi gör i gruppen. Teori om barnets utveckling och anknytning ingår också.

 

Vi fikar en stund i mitten av varje tillfälle, där vi får tid att prata och ställa frågor.

Du får en sångbok med låtar som vi sjunger på plats och det finns möjlighet att få en inspelning av låtarna också. Vi kommer få tips om träning efter födslen, om bärsjalar, som på många sätt kan främja relationen mellan barn och förälder/omsorgsperson, om andningseffekt träning som hjälper vid stress och om ekologisk barnmat.

Jag har många års erfarenhet av att vara musiklärare, med inriktning mot babyrytmik och detta kombinerad med min utbildning som musikterapeut gör att denna babyrytmik blir unik.

Pris:

Pris för 5 tillfällen av 2 timmar - 1500 kr inklusive moms. (Fika ingår i priset)

Onsdagförmiddagar kl. 10.00-12.00

För nästa tillfälle, Nästa kursstart: Vinter19: 13 nov. 2019 och Vår20: 15 jan. 2020 övriga se kalendern.

bottom of page