top of page

Musikterapi

Skillnaden mellan att själv lyssna och skapa musik jämfört tillsammans med en utbildad musikterapeut, är att musikterapeuten utifrån sina kunskaper väljer musiken skräddarsytt för klientens behov.

 

Musikterapeuten anpassar målet med terapin efter situationen, utifrån sin repertoarkännedom och sin kunskap om att det finns ett interagerande mellan terapeut och klient.

Denna kunskap tar musicerandet eller lyssningen ett steg längre än man kan göra på egen hand. Tillsammans med klienten och eventuellt närstående lägger musikterapeuten en övergripande terapeutisk plan som löpande utvärderas, och allt sker inom ramen för en terapeutisk relation (såsom etiska riktlinjer och tystnadsplikt).

Musikterapi användas idag inom många områden.

Till exempel kan nämnas: prematur vård, smärtbehandling, äldrevård i samband med demens och liknande sjukdomar, emotionellt och motoriskt stöd till funktionshindrade, palliativ vård, och inom psykos, depression och annan psykisk ohälsa.

Musikterapi kan också användas som hälsofrämjande och förebyggande vård, den så kallade Community Music Therapy (skulle kunna översättas till Samhällsmusikterapi) samt med ett allmänt psykoterapeutisk syfte.

Jag har inom musikterapin erfarenhet inom psykisk ohälsa, autism, funktionshinder och äldrevård, stress och prestation och har även som musikpedagog många års erfarenhet av att jobba med småbarn, barn och ungdomar och även kör för äldre.

Läs mer om mig.

Pris:

En musikterapisession på 45 minuter kostar 800 kr inklusive moms.

Vid början av musikterapisamarbetet gör vi ett avtal om ofta vi har en session. Även avbokningsregler och betalningsvillkoren ingår.

bottom of page