top of page

Mina

tjänster

Utveckling genom närvaro och samspel

Andningseffekten - en beprövad och effektiv metod.

Små grupper med fokus på ditt barn.

Jag hjälper dig

hitta dina

egna svar.

Arbeta med rösten enskilt eller i grupp.

Föredrag och workshop

Jag erbjuder föredrag och workshop inom flera olika ämnen.

bottom of page