top of page

Vad är

musikterapi?

Musikterapi är en evidensbaserad terapiform som använder musikens komponenter som terapeutiskt redskap.

I musikterapin jobbar vi med icke-verbal kommunikation och går därför förbi orden och talet.

Vi möts i det rum som uppstår mellan oss i närvaron.

 

I musikterapi jobbar vi på olika sätt. Ett sätt är att musiken vi använder kan fungera terapeutiskt i sig själv, ett annat, att spelande eller sång, som oftast är improvisation i stunden, verkar terapeutiskt.

Om klienten har förmågan, använder vi också samtal i samband med musiken.

Klangterapi
bottom of page