Vad är

musikterapi?

Musikterapi är en evidensbaserad terapiform som använder musikens komponenter som terapeutiskt redskap.

I musikterapin jobbar vi med icke-verbal kommunikation och går därför förbi orden och talet.

Vi möts i det rum som uppstår mellan oss i närvaron.

 

I musikterapi jobbar vi på olika sätt. Ett sätt är att musiken vi använder kan fungera terapeutiskt i sig själv, ett annat, att spelande eller sång, som oftast är improvisation i stunden, verkar terapeutiskt.

Om klienten har förmågan, använder vi också samtal i samband med musiken.

2019 | All for the music | Tullinge | allforthemusic@hotmail.com | GDPR och Cookies

Facebook | Instagram

Fakturaadress: Örnbergsvägen70, 146 40 Tullinge | Godkänd för f-skatt